Blåsippor, Vitsippor och Ekorrar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder fotograferade i marmorbruket våren 2020.
Våren som alla kommer minnas, då Corona härjade i världen och många fick se över sitt levnadssätt.